اطلاعیه افزایش هزینه خدمات

۱۵ آذر ۱۳۹۸

با توجه به افزایش قیمت خدمات ارزی، در بازبینی مجدد امور مالی، تعرفه خدمات وابسته به نرخ ارز افزایش یافت که تعرفه های ثبت، تمدید و انتقال دامنه نیز یکی از این خدمات بوده است.

با توجه به ماهیت غیر تجاری یاسین هاست و عدم توجه به سودآوری در اصول اولیه ی آن، افزایش این تعرفه ها در حداقل میزان ممکن و تنها به منظور جبران افزایش قیمت ارز صورت پذیرفته است و از دیگر شرکت های ارائه دهنده این خدمات کمتر می باشد.

لیست کامل قیمت دامنه ها را اینجا ببینید.

در صورت وجود ابهام یا سؤال می توانید از طریق سامانه پشتیبانی با بخش فروش در تماس باشید.