بهترین هاست را برای تأمین اهداف خود انتخاب کنید

با خیال راحت انتخاب کنید؛ تمام سفارشات تا هفت روز ضمانت بازگشت کل وجه را دارند

هاست رایگان


 
0 تومان
سالانه

50 مگابایت حجم دیسک
1 گیگابایت ترافیک ماهیانه
1 دامنه پارک شده
1 ایمیل اختصاصی
1 بانک اطلاعاتی
قابل ارتقا پس از انقضای اعتبار


پایه - 100 مگابایت


 
25,000 تومان
شش ماهه

100 مگابایت حجم دیسک
4 گیگابایت ترافیک ماهیانه
دامنه پارک شده نامحدود
ایمیل اختصاصی نامحدود
2 بانک اطلاعاتی
تحویل فوری


اقتصادی - 250 مگابایت


 
50,000 تومان
شش ماهه

250 مگابایت حجم دیسک
6 گیگابایت ترافیک ماهیانه
دامنه پارک شده نامحدود
ایمیل اختصاصی نامحدود
10 بانک اطلاعاتی
تحویل فوری


کاربردی - 500 مگابایت


 
70,000 تومان
شش ماهه

500 مگابایت حجم دیسک
10 گیگابایت ترافیک ماهیانه
دامنه پارک شده نامحدود
ایمیل اختصاصی نامحدود
20 بانک اطلاعاتی
تحویل فوری


کاربردی - 750 مگابایت


 
95,000 تومان
شش ماهه

750 مگابایت حجم دیسک
15 گیگابایت ترافیک ماهیانه
دامنه پارک شده نامحدود
ایمیل اختصاصی نامحدود
30 بانک اطلاعاتی
1 دامنه افزوده
تحویل فوری


شرکتی - 1 گیگابایت


 
60,000 تومان
سه ماهه

1000 مگابایت حجم دیسک
20 گیگابایت ترافیک ماهیانه
دامنه پارک شده نامحدود
ایمیل اختصاصی نامحدود
40 بانک اطلاعاتی
1 دامنه افزوده
تحویل فوری


سازمانی - 2 گیگابایت


 
30,000 تومان
ماهانه

2000 مگابایت حجم دیسک
30 گیگابایت ترافیک ماهیانه
دامنه پارک شده نامحدود
ایمیل اختصاصی نامحدود
50 بانک اطلاعاتی
2 دامنه افزوده
تحویل فوری


سازمانی - 4 گیگابایت


 
55,000 تومان
ماهانه

4000 مگابایت حجم دیسک
40 گیگابایت ترافیک ماهیانه
دامنه پارک شده نامحدود
ایمیل اختصاصی نامحدود
70 بانک اطلاعاتی
2 دامنه افزوده
تحویل فوری