بهترین هاست را برای تأمین اهداف خود انتخاب کنید

با خیال راحت انتخاب کنید؛ تمام سفارشات تا هفت روز ضمانت بازگشت کل وجه را دارند

هاست رایگان


 
0 تومان

50 مگابایت حجم دیسک
1 گیگابایت ترافیک ماهیانه
1 دامنه پارک شده
1 ایمیل اختصاصی
1 بانک اطلاعاتی
تحویل فوری
امکانات مشابه دیگر تعرفه ها
قابل ارتقا پس از انقضای مدت اعتبار


پایه - 100 مگابایت


 
13,000 تومان
سه ماهه

100 مگابایت حجم دیسک
4 گیگابایت ترافیک ماهیانه
9999 دامنه پارک شده
9999 ایمیل اختصاصی
2 بانک اطلاعاتی
تحویل فوری


اقتصادی - 250 مگابایت


 
20,000 تومان
سه ماهه

250 مگابایت حجم دیسک
6 گیگابایت ترافیک ماهیانه
9999 دامنه پارک شده
9999 ایمیل اختصاصی
10 بانک اطلاعاتی
تحویل فوری


کاربردی - 500 مگابایت


 
30,000 تومان
سه ماهه

500 مگابایت حجم دیسک
10 گیگابایت ترافیک ماهیانه
9999 دامنه پارک شده
9999 ایمیل اختصاصی
20 بانک اطلاعاتی
1 دامنه افزوده
تحویل فوری


بسته کاربردی مهر


بسته ای با تخفیف ویژه!   96,000 تومان

خرید بسته تخفیفی
دامنه یک ساله .IR
هاست کاربردی با 20% تخفیف
فقط تا پایان مهر
به تعداد محدود


بسته شرکتی مهر


بسته ای با تخفیف ویژه!   148,000 تومان

خرید بسته تخفیف
دامنه یک ساله .IR
هاست شرکتی با 20% تخفیف
فقط تا پایان مهر
به تعداد محدود


شرکتی - 1 گیگابایت


 
45,000 تومان
سه ماهه

1000 مگابایت حجم دیسک
15 گیگابایت ترافیک ماهیانه
9999 دامنه پارک شده
9999 ایمیل اختصاصی
50 بانک اطلاعاتی
2 دامنه افزوده
تحویل فوری


سازمانی - 2 گیگابایت


 
75,000 تومان
سه ماهه

2000 مگابایت حجم دیسک
20 گیگابایت ترافیک ماهیانه
9999 دامنه پارک شده
9999 ایمیل اختصاصی
50 بانک اطلاعاتی
2 دامنه افزوده
تحویل فوری