هاست متناسب با نیاز خود را انتخاب کنید

با خیال راحت انتخاب کنید؛ تمام خدمات تا پانزده روز از زمان پرداخت صورتحساب، ضمانت بازگشت کل وجه را دارند

هاست رایگان


 
0 تومان
شش ماهه

60 مگابایت حجم دیسک
ترافیک ماهانه نامحدود
1 دامنه پارک شده
1 ایمیل اختصاصی
1 بانک اطلاعاتی
قابل ارتقا به دیگر تعرفه ها
پس از انقضای اعتبار هاست
تحویل فوری پس از ثبت سفارش


اقتصادی - 100 مگابایت


 
30,000 تومان
شش ماهه

100 مگابایت حجم دیسک
ترافیک ماهانه نامحدود
دامنه پارک شده نامحدود
ایمیل اختصاصی نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
کنترل پنل CPanel
سرور LiteSpeed
تحویل فوری پس از پرداخت


اقتصادی - 250 مگابایت


 
50,000 تومان
شش ماهه

250 مگابایت حجم دیسک
ترافیک ماهانه نامحدود
دامنه پارک شده نامحدود
ایمیل اختصاصی نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
کنترل پنل CPanel
سرور LiteSpeed
تحویل فوری پس از پرداخت


کاربردی - 500 مگابایت


 
80,000 تومان
شش ماهه

500 مگابایت حجم دیسک
1 دامنه افزوده
ترافیک ماهانه نامحدود
دامنه پارک شده نامحدود
ایمیل اختصاصی نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
کنترل پنل CPanel
سرور LiteSpeed
تحویل فوری پس از پرداخت


کاربردی - 750 مگابایت


 
100,000 تومان
شش ماهه

750 مگابایت حجم دیسک
1 دامنه افزوده
ترافیک ماهانه نامحدود
دامنه پارک شده نامحدود
ایمیل اختصاصی نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
کنترل پنل CPanel
سرور LiteSpeed
تحویل فوری پس از پرداخت


شرکتی - 1 گیگابایت


 
120,000 تومان
شش ماهه

1000 مگابایت حجم دیسک
2 دامنه افزوده
ترافیک ماهانه نامحدود
دامنه پارک شده نامحدود
ایمیل اختصاصی نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
کنترل پنل CPanel
سرور LiteSpeed
تحویل فوری پس از پرداخت


شرکتی - 2 گیگابایت


 
155,000 تومان
شش ماهه

2000 مگابایت حجم دیسک
2 دامنه افزوده
ترافیک ماهانه نامحدود
دامنه پارک شده نامحدود
ایمیل اختصاصی نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
کنترل پنل CPanel
سرور LiteSpeed
تحویل فوری پس از پرداخت


سازمانی - 4 گیگابایت


 
270,000 تومان
شش ماهه

4000 مگابایت حجم دیسک
3 دامنه افزوده
ترافیک ماهانه نامحدود
دامنه پارک شده نامحدود
ایمیل اختصاصی نامحدود
بانک اطلاعاتی نامحدود
کنترل پنل CPanel
سرور LiteSpeed
تحویل فوری پس از پرداخت