ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

دسته بندی بر اساس پسوند دامنه

ثبت
انتقال
تمدید
.ir
8,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
8,000 تومان
1 سال
.com
135,000 تومان
1 سال
135,000 تومان
1 سال
135,000 تومان
1 سال
.net
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
.org
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
.co
385,000 تومان
1 سال
385,000 تومان
1 سال
385,000 تومان
1 سال
.بازار
275,000 تومان
1 سال
275,000 تومان
1 سال
275,000 تومان
1 سال
.xyz
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
.asia
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
.info
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
.biz
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
.name
135,000 تومان
1 سال
135,000 تومان
1 سال
135,000 تومان
1 سال
.me
235,000 تومان
1 سال
235,000 تومان
1 سال
235,000 تومان
1 سال
.pro
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
.mobi
215,000 تومان
1 سال
215,000 تومان
1 سال
215,000 تومان
1 سال
.id.ir
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
.net.ir
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
.org.ir
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
.co.ir
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
.sch.ir
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
.ac.ir
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
.gov.ir
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
.cc
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
.us
135,000 تومان
1 سال
135,000 تومان
1 سال
135,000 تومان
1 سال
.es
135,000 تومان
1 سال
135,000 تومان
1 سال
135,000 تومان
1 سال
.in
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
.ws
335,000 تومان
1 سال
335,000 تومان
1 سال
335,000 تومان
1 سال
.fr
135,000 تومان
1 سال
135,000 تومان
1 سال
135,000 تومان
1 سال
.bio
755,000 تومان
1 سال
755,000 تومان
1 سال
755,000 تومان
1 سال
.toys
645,000 تومان
1 سال
645,000 تومان
1 سال
645,000 تومان
1 سال
.clinic
645,000 تومان
1 سال
645,000 تومان
1 سال
645,000 تومان
1 سال
.host
1,220,000 تومان
1 سال
1,220,000 تومان
1 سال
1,220,000 تومان
1 سال
.ceo
1,320,000 تومان
1 سال
1,320,000 تومان
1 سال
1,320,000 تومان
1 سال
.co.uk
135,000 تومان
1 سال
135,000 تومان
1 سال
135,000 تومان
1 سال
.uk
135,000 تومان
1 سال
135,000 تومان
1 سال
135,000 تومان
1 سال
.de
135,000 تومان
1 سال
135,000 تومان
1 سال
135,000 تومان
1 سال
.company
135,000 تومان
1 سال
135,000 تومان
1 سال
135,000 تومان
1 سال
.it
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
.art
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
.cn
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
.club
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
.click
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
.city
275,000 تومان
1 سال
275,000 تومان
1 سال
275,000 تومان
1 سال
.center
335,000 تومان
1 سال
335,000 تومان
1 سال
335,000 تومان
1 سال
.plus
385,000 تومان
1 سال
385,000 تومان
1 سال
385,000 تومان
1 سال
.vip
385,000 تومان
1 سال
385,000 تومان
1 سال
385,000 تومان
1 سال
.vision
385,000 تومان
1 سال
385,000 تومان
1 سال
385,000 تومان
1 سال
.shop
415,000 تومان
1 سال
415,000 تومان
1 سال
415,000 تومان
1 سال
.ae
525,000 تومان
1 سال
525,000 تومان
1 سال
525,000 تومان
1 سال
.am
415,000 تومان
1 سال
415,000 تومان
1 سال
415,000 تومان
1 سال
.tv
415,000 تومان
1 سال
415,000 تومان
1 سال
415,000 تومان
1 سال
.zone
495,000 تومان
1 سال
495,000 تومان
1 سال
495,000 تومان
1 سال
.download
495,000 تومان
1 سال
495,000 تومان
1 سال
495,000 تومان
1 سال
.design
645,000 تومان
1 سال
645,000 تومان
1 سال
645,000 تومان
1 سال
.store
755,000 تومان
1 سال
755,000 تومان
1 سال
755,000 تومان
1 سال
.co.com
385,000 تومان
1 سال
385,000 تومان
1 سال
385,000 تومان
1 سال
.tel
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال

لطفا از دسته های بالا انتخاب کنید


 افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

هم زمان با انتقال دامنه خود، به صورت رایگان دامنه منتقل شده یکسال تمدید نیز خواهد شد.(این مورد شامل سفارش های تغییر مالک دامنه ir نمی شود) *


* برخی پسوندها و دامنه هایی که به تازگی ثبت و یا تمدید شده اند غیرقابل انتقال هستند