ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


دسته بندی بر اساس پسوند دامنه

ثبت
انتقال
تمدید
.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.com
139,000 تومان
1 سال
139,000 تومان
1 سال
143,000 تومان
1 سال
.co.uk
143,000 تومان
1 سال
143,000 تومان
1 سال
143,000 تومان
1 سال
.name
143,000 تومان
1 سال
143,000 تومان
1 سال
143,000 تومان
1 سال
.us
143,000 تومان
1 سال
143,000 تومان
1 سال
143,000 تومان
1 سال
.es
143,000 تومان
1 سال
143,000 تومان
1 سال
143,000 تومان
1 سال
.uk
143,000 تومان
1 سال
143,000 تومان
1 سال
143,000 تومان
1 سال
.de
143,000 تومان
1 سال
143,000 تومان
1 سال
143,000 تومان
1 سال
.company
143,000 تومان
1 سال
143,000 تومان
1 سال
143,000 تومان
1 سال
.org
166,000 تومان
1 سال
166,000 تومان
1 سال
169,000 تومان
1 سال
.info
166,000 تومان
1 سال
166,000 تومان
1 سال
169,000 تومان
1 سال
.net
166,000 تومان
1 سال
166,000 تومان
1 سال
169,000 تومان
1 سال
.cc
169,000 تومان
1 سال
169,000 تومان
1 سال
169,000 تومان
1 سال
.in
169,000 تومان
1 سال
169,000 تومان
1 سال
169,000 تومان
1 سال
.tel
169,000 تومان
1 سال
169,000 تومان
1 سال
169,000 تومان
1 سال
.xyz
169,000 تومان
1 سال
169,000 تومان
1 سال
169,000 تومان
1 سال
.art
169,000 تومان
1 سال
169,000 تومان
1 سال
169,000 تومان
1 سال
.biz
208,000 تومان
1 سال
208,000 تومان
1 سال
208,000 تومان
1 سال
.pro
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
.asia
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
.club
208,000 تومان
1 سال
208,000 تومان
1 سال
208,000 تومان
1 سال
.click
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
.mobi
208,000 تومان
1 سال
208,000 تومان
1 سال
208,000 تومان
1 سال
.me
234,000 تومان
1 سال
234,000 تومان
1 سال
234,000 تومان
1 سال
.cn
247,000 تومان
1 سال
247,000 تومان
1 سال
247,000 تومان
1 سال
.fr
260,000 تومان
1 سال
260,000 تومان
1 سال
260,000 تومان
1 سال
.it
260,000 تومان
1 سال
260,000 تومان
1 سال
260,000 تومان
1 سال
.city
247,000 تومان
1 سال
247,000 تومان
1 سال
247,000 تومان
1 سال
.center
325,000 تومان
1 سال
325,000 تومان
1 سال
325,000 تومان
1 سال
.ws
325,000 تومان
1 سال
325,000 تومان
1 سال
325,000 تومان
1 سال
.co
364,000 تومان
1 سال
364,000 تومان
1 سال
364,000 تومان
1 سال
.co.com
377,000 تومان
1 سال
377,000 تومان
1 سال
377,000 تومان
1 سال
.plus
377,000 تومان
1 سال
377,000 تومان
1 سال
377,000 تومان
1 سال
.vip
377,000 تومان
1 سال
377,000 تومان
1 سال
377,000 تومان
1 سال
.vision
377,000 تومان
1 سال
377,000 تومان
1 سال
377,000 تومان
1 سال
.shop
416,000 تومان
1 سال
416,000 تومان
1 سال
416,000 تومان
1 سال
.am
442,000 تومان
1 سال
442,000 تومان
1 سال
442,000 تومان
1 سال
.tv
416,000 تومان
1 سال
416,000 تومان
1 سال
416,000 تومان
1 سال
.download
494,000 تومان
1 سال
494,000 تومان
1 سال
494,000 تومان
1 سال
.zone
494,000 تومان
1 سال
494,000 تومان
1 سال
494,000 تومان
1 سال
.ae
520,000 تومان
1 سال
520,000 تومان
1 سال
520,000 تومان
1 سال
.design
624,000 تومان
1 سال
624,000 تومان
1 سال
624,000 تومان
1 سال
.toys
624,000 تومان
1 سال
624,000 تومان
1 سال
624,000 تومان
1 سال
.clinic
624,000 تومان
1 سال
624,000 تومان
1 سال
624,000 تومان
1 سال
.store
754,000 تومان
1 سال
754,000 تومان
1 سال
754,000 تومان
1 سال
.bio
754,000 تومان
1 سال
754,000 تومان
1 سال
754,000 تومان
1 سال
.host
1,170,000 تومان
1 سال
1,170,000 تومان
1 سال
1,170,000 تومان
1 سال
.ceo
1,313,000 تومان
1 سال
1,313,000 تومان
1 سال
1,313,000 تومان
1 سال
.id.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.net.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.org.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.gov.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.sch.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.co.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.ac.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.io
533,000 تومان
1 سال
533,000 تومان
1 سال
533,000 تومان
1 سال
.tech
663,000 تومان
1 سال
663,000 تومان
1 سال
663,000 تومان
1 سال
.energy
1,274,000 تومان
1 سال
1,274,000 تومان
1 سال
1,274,000 تومان
1 سال
.app
234,000 تومان
1 سال
234,000 تومان
1 سال
234,000 تومان
1 سال
.online
494,000 تومان
1 سال
494,000 تومان
1 سال
494,000 تومان
1 سال
.news
286,000 تومان
1 سال
286,000 تومان
1 سال
286,000 تومان
1 سال
.بازار
247,000 تومان
1 سال
247,000 تومان
1 سال
247,000 تومان
1 سال

لطفا از دسته های بالا انتخاب کنید


 افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

هم زمان با انتقال دامنه خود، به صورت رایگان دامنه منتقل شده یکسال تمدید نیز خواهد شد.(این مورد شامل سفارش های تغییر مالک دامنه ir نمی شود) *


* برخی پسوندها و دامنه هایی که به تازگی ثبت و یا تمدید شده اند غیرقابل انتقال هستند