ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

دسته بندی بر اساس پسوند دامنه

ثبت
انتقال
تمدید
.ir
8,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
8,000 تومان
1 سال
.com
175,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
.net
210,000 تومان
1 سال
205,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
.org
210,000 تومان
1 سال
205,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
.info
210,000 تومان
1 سال
205,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
.cc
210,000 تومان
1 سال
205,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
.co
450,000 تومان
1 سال
445,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
.xyz
210,000 تومان
1 سال
205,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
.asia
240,000 تومان
1 سال
235,000 تومان
1 سال
240,000 تومان
1 سال
.biz
240,000 تومان
1 سال
235,000 تومان
1 سال
240,000 تومان
1 سال
.name
175,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
.me
290,000 تومان
1 سال
285,000 تومان
1 سال
290,000 تومان
1 سال
.pro
240,000 تومان
1 سال
235,000 تومان
1 سال
240,000 تومان
1 سال
.mobi
255,000 تومان
1 سال
250,000 تومان
1 سال
255,000 تومان
1 سال
.us
175,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
.es
175,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
.uk
175,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
.co.uk
175,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
.de
175,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
.company
175,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
175,000 تومان
1 سال
.in
210,000 تومان
1 سال
205,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
.fr
320,000 تومان
1 سال
315,000 تومان
1 سال
320,000 تومان
1 سال
.it
320,000 تومان
1 سال
315,000 تومان
1 سال
320,000 تومان
1 سال
.city
305,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
305,000 تومان
1 سال
.center
400,000 تومان
1 سال
395,000 تومان
1 سال
400,000 تومان
1 سال
.ws
400,000 تومان
1 سال
395,000 تومان
1 سال
400,000 تومان
1 سال
.co.com
465,000 تومان
1 سال
460,000 تومان
1 سال
465,000 تومان
1 سال
.plus
465,000 تومان
1 سال
460,000 تومان
1 سال
465,000 تومان
1 سال
.vip
465,000 تومان
1 سال
460,000 تومان
1 سال
465,000 تومان
1 سال
.vision
465,000 تومان
1 سال
460,000 تومان
1 سال
465,000 تومان
1 سال
.shop
515,000 تومان
1 سال
510,000 تومان
1 سال
515,000 تومان
1 سال
.am
545,000 تومان
1 سال
540,000 تومان
1 سال
545,000 تومان
1 سال
.tv
515,000 تومان
1 سال
510,000 تومان
1 سال
515,000 تومان
1 سال
.download
610,000 تومان
1 سال
605,000 تومان
1 سال
610,000 تومان
1 سال
.zone
610,000 تومان
1 سال
605,000 تومان
1 سال
610,000 تومان
1 سال
.ae
640,000 تومان
1 سال
635,000 تومان
1 سال
640,000 تومان
1 سال
.design
770,000 تومان
1 سال
765,000 تومان
1 سال
770,000 تومان
1 سال
.toys
770,000 تومان
1 سال
765,000 تومان
1 سال
770,000 تومان
1 سال
.clinic
770,000 تومان
1 سال
765,000 تومان
1 سال
770,000 تومان
1 سال
.store
930,000 تومان
1 سال
925,000 تومان
1 سال
930,000 تومان
1 سال
.bio
930,000 تومان
1 سال
925,000 تومان
1 سال
930,000 تومان
1 سال
.host
1,440,000 تومان
1 سال
1,440,000 تومان
1 سال
1,440,000 تومان
1 سال
.ceo
1,620,000 تومان
1 سال
1,620,000 تومان
1 سال
1,620,000 تومان
1 سال
.art
210,000 تومان
1 سال
205,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
.cn
305,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
305,000 تومان
1 سال
.club
240,000 تومان
1 سال
235,000 تومان
1 سال
240,000 تومان
1 سال
.click
240,000 تومان
1 سال
235,000 تومان
1 سال
240,000 تومان
1 سال
.tel
210,000 تومان
1 سال
205,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
.بازار
305,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
305,000 تومان
1 سال
.id.ir
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
.net.ir
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
.org.ir
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
.co.ir
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
.sch.ir
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
.ac.ir
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
.gov.ir
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال

لطفا از دسته های بالا انتخاب کنید


 افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

هم زمان با انتقال دامنه خود، به صورت رایگان دامنه منتقل شده یکسال تمدید نیز خواهد شد.(این مورد شامل سفارش های تغییر مالک دامنه ir نمی شود) *


* برخی پسوندها و دامنه هایی که به تازگی ثبت و یا تمدید شده اند غیرقابل انتقال هستند