ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

دسته بندی بر اساس پسوند دامنه

ثبت
انتقال
تمدید
.ir
6,900 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,900 تومان
1 سال
.com
45,000 تومان
1 سال
44,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
.net
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
.org
57,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
57,000 تومان
1 سال
.id.ir
6,500 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,500 تومان
1 سال
.net.ir
6,500 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,500 تومان
1 سال
.org.ir
6,500 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,500 تومان
1 سال
.co.ir
6,500 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,500 تومان
1 سال
.sch.ir
6,500 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,500 تومان
1 سال
.ac.ir
6,500 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,500 تومان
1 سال
.gov.ir
6,500 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,500 تومان
1 سال
.asia
59,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
59,000 تومان
1 سال
.pro
79,000 تومان
1 سال
75,000 تومان
1 سال
79,000 تومان
1 سال
.co
119,000 تومان
1 سال
119,000 تومان
1 سال
119,000 تومان
1 سال
.info
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
.biz
55,000 تومان
1 سال
52,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
.name
45,000 تومان
1 سال
42,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
.xyz
79,000 تومان
1 سال
75,000 تومان
1 سال
79,000 تومان
1 سال
.me
75,000 تومان
1 سال
73,000 تومان
1 سال
75,000 تومان
1 سال
.mobi
69,000 تومان
1 سال
65,000 تومان
1 سال
69,000 تومان
1 سال
.tel
52,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
52,000 تومان
1 سال
.cc
52,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
52,000 تومان
1 سال
.us
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال

لطفا از دسته های بالا انتخاب کنید


 افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

هم زمان با انتقال دامنه خود، به صورت رایگان دامنه منتقل شده یکسال تمدید نیز خواهد شد.(این مورد شامل سفارش های تغییر مالک دامنه ir نمی شود) *


* برخی پسوندها و دامنه هایی که به تازگی ثبت و یا تمدید شده اند غیرقابل انتقال هستند