ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید
دسته بندی بر اساس پسوند دامنه

ثبت
انتقال
تمدید
.ir
70,000 ریال
1 سال
70,000 ریال
1 سال
70,000 ریال
1 سال
.com
1,750,000 ریال
1 سال
1,750,000 ریال
1 سال
1,750,000 ریال
1 سال
.co.uk
1,750,000 ریال
1 سال
1,750,000 ریال
1 سال
1,750,000 ریال
1 سال
.name
1,750,000 ریال
1 سال
1,750,000 ریال
1 سال
1,750,000 ریال
1 سال
.us
1,750,000 ریال
1 سال
1,750,000 ریال
1 سال
1,750,000 ریال
1 سال
.es
1,750,000 ریال
1 سال
1,750,000 ریال
1 سال
1,750,000 ریال
1 سال
.uk
1,750,000 ریال
1 سال
1,750,000 ریال
1 سال
1,750,000 ریال
1 سال
.de
1,750,000 ریال
1 سال
1,750,000 ریال
1 سال
1,750,000 ریال
1 سال
.company
1,750,000 ریال
1 سال
1,750,000 ریال
1 سال
1,750,000 ریال
1 سال
.org
2,050,000 ریال
1 سال
2,050,000 ریال
1 سال
2,050,000 ریال
1 سال
.info
2,050,000 ریال
1 سال
2,050,000 ریال
1 سال
2,050,000 ریال
1 سال
.net
2,050,000 ریال
1 سال
2,050,000 ریال
1 سال
2,050,000 ریال
1 سال
.cc
2,050,000 ریال
1 سال
2,050,000 ریال
1 سال
2,050,000 ریال
1 سال
.in
2,050,000 ریال
1 سال
2,050,000 ریال
1 سال
2,050,000 ریال
1 سال
.tel
2,050,000 ریال
1 سال
2,050,000 ریال
1 سال
2,050,000 ریال
1 سال
.xyz
2,050,000 ریال
1 سال
2,050,000 ریال
1 سال
2,050,000 ریال
1 سال
.art
2,050,000 ریال
1 سال
2,050,000 ریال
1 سال
2,050,000 ریال
1 سال
.biz
2,400,000 ریال
1 سال
2,400,000 ریال
1 سال
2,400,000 ریال
1 سال
.pro
2,400,000 ریال
1 سال
2,400,000 ریال
1 سال
2,400,000 ریال
1 سال
.asia
2,400,000 ریال
1 سال
2,400,000 ریال
1 سال
2,400,000 ریال
1 سال
.club
2,550,000 ریال
1 سال
2,550,000 ریال
1 سال
2,550,000 ریال
1 سال
.click
2,400,000 ریال
1 سال
2,400,000 ریال
1 سال
2,400,000 ریال
1 سال
.mobi
2,550,000 ریال
1 سال
2,550,000 ریال
1 سال
2,550,000 ریال
1 سال
.me
2,850,000 ریال
1 سال
2,850,000 ریال
1 سال
2,850,000 ریال
1 سال
.cn
3,050,000 ریال
1 سال
3,050,000 ریال
1 سال
3,050,000 ریال
1 سال
.fr
3,200,000 ریال
1 سال
3,200,000 ریال
1 سال
3,200,000 ریال
1 سال
.it
3,200,000 ریال
1 سال
3,200,000 ریال
1 سال
3,200,000 ریال
1 سال
.city
3,050,000 ریال
1 سال
3,050,000 ریال
1 سال
3,050,000 ریال
1 سال
.center
4,000,000 ریال
1 سال
4,000,000 ریال
1 سال
4,000,000 ریال
1 سال
.ws
4,000,000 ریال
1 سال
4,000,000 ریال
1 سال
4,000,000 ریال
1 سال
.co
4,450,000 ریال
1 سال
4,450,000 ریال
1 سال
4,450,000 ریال
1 سال
.co.com
4,650,000 ریال
1 سال
4,650,000 ریال
1 سال
4,650,000 ریال
1 سال
.plus
4,650,000 ریال
1 سال
4,650,000 ریال
1 سال
4,650,000 ریال
1 سال
.vip
4,650,000 ریال
1 سال
4,650,000 ریال
1 سال
4,650,000 ریال
1 سال
.vision
4,650,000 ریال
1 سال
4,650,000 ریال
1 سال
4,650,000 ریال
1 سال
.shop
5,150,000 ریال
1 سال
5,150,000 ریال
1 سال
5,150,000 ریال
1 سال
.am
5,450,000 ریال
1 سال
5,450,000 ریال
1 سال
5,450,000 ریال
1 سال
.tv
5,150,000 ریال
1 سال
5,150,000 ریال
1 سال
5,150,000 ریال
1 سال
.download
6,100,000 ریال
1 سال
6,100,000 ریال
1 سال
6,100,000 ریال
1 سال
.zone
6,100,000 ریال
1 سال
6,100,000 ریال
1 سال
6,100,000 ریال
1 سال
.ae
6,400,000 ریال
1 سال
6,400,000 ریال
1 سال
6,400,000 ریال
1 سال
.design
7,700,000 ریال
1 سال
7,700,000 ریال
1 سال
7,700,000 ریال
1 سال
.toys
7,700,000 ریال
1 سال
7,700,000 ریال
1 سال
7,700,000 ریال
1 سال
.clinic
7,700,000 ریال
1 سال
7,700,000 ریال
1 سال
7,700,000 ریال
1 سال
.store
9,300,000 ریال
1 سال
9,300,000 ریال
1 سال
9,300,000 ریال
1 سال
.bio
9,300,000 ریال
1 سال
9,300,000 ریال
1 سال
9,300,000 ریال
1 سال
.host
14,500,000 ریال
1 سال
14,500,000 ریال
1 سال
14,500,000 ریال
1 سال
.ceo
16,500,000 ریال
1 سال
16,500,000 ریال
1 سال
16,500,000 ریال
1 سال
.io
6,600,000 ریال
1 سال
6,600,000 ریال
1 سال
6,600,000 ریال
1 سال
.tech
8,200,000 ریال
1 سال
8,200,000 ریال
1 سال
8,200,000 ریال
1 سال
.energy
15,800,000 ریال
1 سال
15,800,000 ریال
1 سال
15,800,000 ریال
1 سال
.app
2,950,000 ریال
1 سال
2,950,000 ریال
1 سال
2,950,000 ریال
1 سال
.online
6,000,000 ریال
1 سال
6,000,000 ریال
1 سال
6,000,000 ریال
1 سال
.news
3,750,000 ریال
1 سال
3,750,000 ریال
1 سال
3,750,000 ریال
1 سال
.eu
1,400,000 ریال
1 سال
1,400,000 ریال
1 سال
1,400,000 ریال
1 سال
.id.ir
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
.net.ir
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
.org.ir
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
.gov.ir
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
.sch.ir
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
.co.ir
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
.ac.ir
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
.بازار
3,050,000 ریال
1 سال
3,050,000 ریال
1 سال
3,050,000 ریال
1 سال

لطفا از دسته های بالا انتخاب کنید


 افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

هم زمان با انتقال دامنه خود، به صورت رایگان دامنه منتقل شده یکسال تمدید نیز خواهد شد.(این مورد شامل سفارش های تغییر مالک دامنه ir نمی شود) *


* برخی پسوندها و دامنه هایی که به تازگی ثبت و یا تمدید شده اند غیرقابل انتقال هستند