ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

دسته بندی بر اساس پسوند دامنه

ثبت
انتقال
تمدید
.ir
6,900 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,900 تومان
1 سال
.com
75,000 تومان
1 سال
75,000 تومان
1 سال
75,000 تومان
1 سال
.net
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
.org
90,000 تومان
1 سال
90,000 تومان
1 سال
90,000 تومان
1 سال
.id.ir
6,500 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,500 تومان
1 سال
.net.ir
6,500 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,500 تومان
1 سال
.org.ir
6,500 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,500 تومان
1 سال
.co.ir
6,500 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,500 تومان
1 سال
.sch.ir
6,500 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,500 تومان
1 سال
.ac.ir
6,500 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,500 تومان
1 سال
.gov.ir
6,500 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,500 تومان
1 سال
.info
90,000 تومان
1 سال
90,000 تومان
1 سال
90,000 تومان
1 سال
.xyz
85,000 تومان
1 سال
85,000 تومان
1 سال
85,000 تومان
1 سال
.asia
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
.pro
105,000 تومان
1 سال
105,000 تومان
1 سال
105,000 تومان
1 سال
.co
225,000 تومان
1 سال
225,000 تومان
1 سال
225,000 تومان
1 سال
.biz
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
.name
75,000 تومان
1 سال
75,000 تومان
1 سال
75,000 تومان
1 سال
.me
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
.mobi
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
.cc
80,000 تومان
1 سال
80,000 تومان
1 سال
80,000 تومان
1 سال
.us
75,000 تومان
1 سال
75,000 تومان
1 سال
75,000 تومان
1 سال
.es
75,000 تومان
1 سال
75,000 تومان
1 سال
75,000 تومان
1 سال
.in
90,000 تومان
1 سال
90,000 تومان
1 سال
90,000 تومان
1 سال
.ws
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
.fr
75,000 تومان
1 سال
75,000 تومان
1 سال
75,000 تومان
1 سال
.bio
420,000 تومان
1 سال
420,000 تومان
1 سال
420,000 تومان
1 سال
.toys
355,000 تومان
1 سال
355,000 تومان
1 سال
355,000 تومان
1 سال
.clinic
355,000 تومان
1 سال
355,000 تومان
1 سال
355,000 تومان
1 سال
.host
685,000 تومان
1 سال
685,000 تومان
1 سال
685,000 تومان
1 سال
.ceo
750,000 تومان
1 سال
750,000 تومان
1 سال
750,000 تومان
1 سال
.tel
95,000 تومان
1 سال
95,000 تومان
1 سال
95,000 تومان
1 سال

لطفا از دسته های بالا انتخاب کنید


 افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

هم زمان با انتقال دامنه خود، به صورت رایگان دامنه منتقل شده یکسال تمدید نیز خواهد شد.(این مورد شامل سفارش های تغییر مالک دامنه ir نمی شود) *


* برخی پسوندها و دامنه هایی که به تازگی ثبت و یا تمدید شده اند غیرقابل انتقال هستند