امنیت شما مهم است

آنتی ویروس های این بخش، اصل هستند اما چون به صورت فعال تقدیم می شود؛ قیمت کمی دارند.

ESET Internet Security 2018 - 1PC


 
7,900 تومان

قابل نصب بر روی سیستم عامل ویندوز


لایسنس فعال یک ساله از خرید
مخصوص نسخه ی اصلی آنتی ویروس
به روز رسانی از سرورهای ESET
قابلیت انتقال به دستگاه دیگر
تحویل حداکثر تا ۲ روز کاری
تحویل از طریق پیامک به شماره خریدار


ESET Mobile Security - 1Android


 
7,900 تومان

قابل نصب بر روی گوشی های اندروید


لایسنس فعال یک ساله از خرید
مخصوص نسخه ی اصلی آنتی ویروس
به روز رسانی از سرورهای ESET
قابلیت انتقال به دستگاه دیگر
تحویل حداکثر تا ۲ روز کاری
تحویل از طریق پیامک به شماره خریدار


ESET Internet Security 2018 - 1PC & Mobile Security - 1Android


 
12,900 تومان

قابل نصب بر روی 1 ویندوز و 1 اندروید


لایسنس فعال یک ساله از خرید
مخصوص نسخه ی اصلی آنتی ویروس
به روز رسانی از سرورهای ESET
قابلیت انتقال به دستگاه دیگر
تحویل حداکثر تا ۲ روز کاری
تحویل از طریق پیامک به شماره خریدار


ESET Internet Security 2018 - 2PC & Mobile Security - 2Android


 
23,900 تومان

قابل نصب بر روی 2 ویندوز و 2 اندروید


لایسنس فعال یک ساله از خرید
مخصوص نسخه ی اصلی آنتی ویروس
به روز رسانی از سرورهای ESET
قابلیت انتقال به دستگاه دیگر
تحویل حداکثر تا ۲ روز کاری
تحویل از طریق پیامک به شماره خریدار


ESET Internet Security 2018 - 2PC


 
12,900 تومان

قابل نصب بر روی سیستم عامل ویندوز


قابل نصب هم زمان 2 رایانه
لایسنس فعال یک ساله از خرید
مخصوص نسخه ی اصلی آنتی ویروس
به روز رسانی از سرورهای ESET
قابلیت انتقال به دستگاه دیگر
تحویل حداکثر تا ۲ روز کاری
تحویل از طریق پیامک به شماره خریدار


ESET Internet Security 2018 - 3PC


 
18,900 تومان

قابل نصب بر روی سیستم عامل ویندوز


قابل نصب هم زمان 3 رایانه
لایسنس فعال یک ساله از خرید
مخصوص نسخه ی اصلی آنتی ویروس
به روز رسانی از سرورهای ESET
قابلیت انتقال به دستگاه دیگر
تحویل حداکثر تا ۲ روز کاری
تحویل از طریق پیامک به شماره خریدار


ESET Internet Security 2018 - 5PC


 
27,900 تومان

قابل نصب بر روی سیستم عامل ویندوز


قابل نصب هم زمان 5 رایانه
لایسنس فعال یک ساله از خرید
مخصوص نسخه ی اصلی آنتی ویروس
به روز رسانی از سرورهای ESET
قابلیت انتقال به دستگاه دیگر
تحویل حداکثر تا ۲ روز کاری
تحویل از طریق پیامک به شماره خریدار