امنیت شما مهم است

آنتی ویروس های این بخش، اصل هستند اما چون به صورت فعال تقدیم می شود؛ قیمت کمی دارند.

یک کاربر ویندوز


 
140,000 ریال

قابل نصب بر روی سیستم عامل ویندوز


لایسنس فعال یک ساله از خرید
مخصوص نسخه ی اصلی آنتی ویروس
به روز رسانی از سرورهای ESET
تحویل تا 1 روز کاری از طریق ایمیل


یک کاربر اندروید


 
130,000 ریال

قابل نصب بر روی گوشی و تبلت


لایسنس فعال یک ساله از خرید
مخصوص نسخه ی اصلی آنتی ویروس
به روز رسانی از سرورهای ESET
تحویل تا 1 روز کاری از طریق ایمیل


دو کاربر ویندوز


 
250,000 ریال

قابل نصب بر روی سیستم عامل ویندوز


لایسنس فعال یک ساله از خرید
مخصوص نسخه ی اصلی آنتی ویروس
به روز رسانی از سرورهای ESET
تحویل تا 1 روز کاری از طریق ایمیل


دو کاربر اندروید


 
220,000 ریال

قابل نصب بر روی گوشی و تبلت


لایسنس فعال یک ساله از خرید
مخصوص نسخه ی اصلی آنتی ویروس
به روز رسانی از سرورهای ESET
تحویل تا 1 روز کاری از طریق ایمیل


دو کاربر ترکیبی


 
230,000 ریال

قابل نصب بر روی 1 ویندوز و 1 اندروید


لایسنس فعال یک ساله از خرید
مخصوص نسخه ی اصلی آنتی ویروس
به روز رسانی از سرورهای ESET
تحویل تا 1 روز کاری از طریق ایمیل


سه کاربر ویندوز


 
330,000 ریال

قابل نصب بر روی سیستم عامل ویندوز


لایسنس فعال یک ساله از خرید
مخصوص نسخه ی اصلی آنتی ویروس
به روز رسانی از سرورهای ESET
تحویل تا 1 روز کاری از طریق ایمیل


چهار کاربر ویندوز


 
400,000 ریال

قابل نصب بر روی سیستم عامل ویندوز


لایسنس فعال یک ساله از خرید
مخصوص نسخه ی اصلی آنتی ویروس
به روز رسانی از سرورهای ESET
تحویل تا 1 روز کاری از طریق ایمیل


چهار کاربر ترکیبی


 
360,000 ریال

قابل نصب بر روی 2 ویندوز و 2 اندروید


لایسنس فعال یک ساله از خرید
مخصوص نسخه ی اصلی آنتی ویروس
به روز رسانی از سرورهای ESET
تحویل تا 1 روز کاری از طریق ایمیل


پنج کاربر ویندوز


 
450,000 ریال

قابل نصب بر روی سیستم عامل ویندوز


لایسنس فعال یک ساله از خرید
مخصوص نسخه ی اصلی آنتی ویروس
به روز رسانی از سرورهای ESET
تحویل تا 1 روز کاری از طریق ایمیل


ده کاربر ویندوز


 
800,000 ریال

قابل نصب بر روی سیستم عامل ویندوز


لایسنس فعال یک ساله از خرید
مخصوص نسخه ی اصلی آنتی ویروس
به روز رسانی از سرورهای ESET
تحویل تا 1 روز کاری از طریق ایمیل