امنیت شما مهم است

آنتی ویروس های این بخش، اصل هستند اما چون به صورت فعال تقدیم می شود؛ قیمت کمی دارند.

ESET Mobile Security


 
6,900 تومان

قابل نصب بر روی گوشی های اندروید


لایسنس فعال یک ساله از خرید
مخصوص نسخه ی اصلی آنتی ویروس
به روز رسانی از سرورهای ESET
قابلیت انتقال به دستگاه دیگر
تحویل حداکثر تا ۲ روز کاری
تحویل از طریق پیامک به شماره خریدار


ESET Smart Security - 1PC


 
6,900 تومان

قابل نصب بر روی سیستم عامل ویندوز


لایسنس فعال یک ساله از خرید
مخصوص نسخه ی اصلی آنتی ویروس
به روز رسانی از سرورهای ESET
قابلیت انتقال به دستگاه دیگر
تحویل حداکثر تا ۲ روز کاری
تحویل از طریق پیامک به شماره خریدار


ESET Smart Security - 2PC


 
11,900 تومان

قابل نصب بر روی سیستم عامل ویندوز


قابل نصب هم زمان 2 رایانه
لایسنس فعال یک ساله از خرید
مخصوص نسخه ی اصلی آنتی ویروس
به روز رسانی از سرورهای ESET
قابلیت انتقال به دستگاه دیگر
تحویل حداکثر تا ۲ روز کاری
تحویل از طریق پیامک به شماره خریدار


ESET Smart Security - 3PC


 
17,900 تومان

قابل نصب بر روی سیستم عامل ویندوز


قابل نصب هم زمان 3 رایانه
لایسنس فعال یک ساله از خرید
مخصوص نسخه ی اصلی آنتی ویروس
به روز رسانی از سرورهای ESET
قابلیت انتقال به دستگاه دیگر
تحویل حداکثر تا ۲ روز کاری
تحویل از طریق پیامک به شماره خریدار


ESET Smart Security - 5PC


 
25,900 تومان

قابل نصب بر روی سیستم عامل ویندوز


قابل نصب هم زمان 5 رایانه
لایسنس فعال یک ساله از خرید
مخصوص نسخه ی اصلی آنتی ویروس
به روز رسانی از سرورهای ESET
قابلیت انتقال به دستگاه دیگر
تحویل حداکثر تا ۲ روز کاری
تحویل از طریق پیامک به شماره خریدار


ESET Smart Security - 1PC & 1Android


 
9,900 تومان

قابل نصب بر روی 1 ویندوز و 1 اندروید


لایسنس فعال یک ساله از خرید
مخصوص نسخه ی اصلی آنتی ویروس
به روز رسانی از سرورهای ESET
قابلیت انتقال به دستگاه دیگر
تحویل حداکثر تا ۲ روز کاری
تحویل از طریق پیامک به شماره خریدار


ESET Smart Security - 2PC & 2Android


 
19,900 تومان

قابل نصب بر روی 2 ویندوز و 2 اندروید


لایسنس فعال یک ساله از خرید
مخصوص نسخه ی اصلی آنتی ویروس
به روز رسانی از سرورهای ESET
قابلیت انتقال به دستگاه دیگر
تحویل حداکثر تا ۲ روز کاری
تحویل از طریق پیامک به شماره خریدار