110,000 ریال
Mensuel
IELH-250M
250 مگابایت حجم دیسک
5 گیگابایت ترافیک ماهانهکنترل پنل CPanel
1 دامنه پارک شده
1 اکانت اف تی پی
1 ایمیل اختصاصی
1 بانک اطلاعاتی
1 زیردامنه


بکاپ هفتگی از اطلاعات
تحویل فوری پس از سفارش
150,000 ریال
Mensuel
IELH-500M
512 مگابایت حجم دیسک
10 گیگابایت ترافیک ماهانهکنترل پنل CPanel
2 دامنه پارک شده
2 اکانت اف تی پی
2 ایمیل اختصاصی
2 بانک اطلاعاتی
5 زیردامنه


بکاپ هفتگی از اطلاعات
تحویل فوری پس از سفارش
190,000 ریال
Mensuel
IELH-750M
750 مگابایت حجم دیسک
10 گیگابایت ترافیک ماهانهکنترل پنل CPanel
2 دامنه پارک شده
2 اکانت اف تی پی
2 ایمیل اختصاصی
2 بانک اطلاعاتی
5 زیردامنه


بکاپ هفتگی از اطلاعات
تحویل فوری پس از سفارش
230,000 ریال
Mensuel
IELH-1G
1 گیگابایت حجم دیسک
10 گیگابایت ترافیک ماهانهکنترل پنل CPanel
3 دامنه پارک شده
3 اکانت اف تی پی
3 ایمیل اختصاصی
3 بانک اطلاعاتی
5 زیردامنه


بکاپ هفتگی از اطلاعات
تحویل فوری پس از سفارش