به روز رسانی قیمت ها

۲ خرداد ۱۳۹۷

 با توجه به افزایش تقریبی بیش از 10 درصدی قیمت خدمات ارزی، تعرفه بسیاری از خدمات افزایش یافت که تعرفه های ثبت، تمدید و انتقال نیز یکی از این خدمات بوده است. همچنین لازم به ذکر است افزایش این تعرفه ها در حداقل میزان ممکن و تنها به منظور جبران افزایش قیمت ارز و حفظ کیفیت خدمات صورت پذیرفته است.

این افزایش در هاست و دامنه های موجود و فاکتورهایی که قبلاً صادر شده و هنوز پرداخت نشده، تا 15 روز اعمال نخواهد شد. پس از 15 خرداد 97، فاکتورهای پرداخت نشده لغو خواهد شد.

قیمت های جدید در سفارشات جدید و تمدید خدمات موجود اجرا می گردد.
در صورت وجود ابهام یا پرسش می توانید از طریق ثبت تیکت در ناحیه کاربری، با بخش فروش در تماس باشید.