افزایش تنوع دامنه ها

۲ تیر ۱۳۹۷

در جهت تنوع ارائه محصول در زمینه دامنه، امکان ثبت پسوندهای متنوع تری از دامنه های بین المللی اوسط یاسین هاست فراهم شده است و در حال حاضر می توانید نام دامنه مورد نظر خود را با 54 پسوند مختلف ملی و بین المللی ثبت نمایید.
دقت داشته باشید بعضی از پسوندها نیاز به ارسال مدارک یا کاربردهای خاص دارند که باید قبل از ثبت، مطمئن باشید که شرایط ثبت آن برای شما وجود دارد.
بعضی از دامنه ها نیز کارکرد خاصی دارد و با بعضی از دامنه ها نمی توانید وب سایت نمایش دهید و کارکرد خاص دارند. مانند دامنه ی tel که مانند کارت ویزیت است و قابلیت اتصال بانک اطلاعاتی و وب سایت را ندارد.
امیدواریم با دست بازتری دامنه ی مورد نظر خود را با یاسین هاست ثبت نمایید.