ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

دسته بندی بر اساس پسوند دامنه

ثبت
انتقال
تمدید
.ir
7,500 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
7,500 تومان
1 سال
.com
146,000 تومان
1 سال
146,000 تومان
1 سال
146,000 تومان
1 سال
.net
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
.org
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
.info
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
.cc
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
.co
405,000 تومان
1 سال
405,000 تومان
1 سال
405,000 تومان
1 سال
.xyz
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
.asia
208,000 تومان
1 سال
208,000 تومان
1 سال
208,000 تومان
1 سال
.biz
208,000 تومان
1 سال
208,000 تومان
1 سال
208,000 تومان
1 سال
.name
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
.me
253,000 تومان
1 سال
253,000 تومان
1 سال
253,000 تومان
1 سال
.pro
208,000 تومان
1 سال
208,000 تومان
1 سال
208,000 تومان
1 سال
.mobi
223,000 تومان
1 سال
223,000 تومان
1 سال
223,000 تومان
1 سال
.us
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
.es
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
.uk
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
.co.uk
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
.de
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
.company
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
150,000 تومان
1 سال
.in
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
.fr
282,000 تومان
1 سال
282,000 تومان
1 سال
282,000 تومان
1 سال
.it
282,000 تومان
1 سال
282,000 تومان
1 سال
282,000 تومان
1 سال
.city
268,000 تومان
1 سال
268,000 تومان
1 سال
268,000 تومان
1 سال
.center
357,000 تومان
1 سال
357,000 تومان
1 سال
357,000 تومان
1 سال
.ws
357,000 تومان
1 سال
357,000 تومان
1 سال
357,000 تومان
1 سال
.co.com
416,000 تومان
1 سال
416,000 تومان
1 سال
416,000 تومان
1 سال
.plus
416,000 تومان
1 سال
416,000 تومان
1 سال
416,000 تومان
1 سال
.vip
416,000 تومان
1 سال
416,000 تومان
1 سال
416,000 تومان
1 سال
.vision
416,000 تومان
1 سال
416,000 تومان
1 سال
416,000 تومان
1 سال
.shop
461,000 تومان
1 سال
461,000 تومان
1 سال
461,000 تومان
1 سال
.am
490,000 تومان
1 سال
490,000 تومان
1 سال
490,000 تومان
1 سال
.tv
461,000 تومان
1 سال
461,000 تومان
1 سال
461,000 تومان
1 سال
.download
550,000 تومان
1 سال
550,000 تومان
1 سال
550,000 تومان
1 سال
.zone
550,000 تومان
1 سال
550,000 تومان
1 سال
550,000 تومان
1 سال
.ae
579,000 تومان
1 سال
579,000 تومان
1 سال
579,000 تومان
1 سال
.design
698,000 تومان
1 سال
698,000 تومان
1 سال
698,000 تومان
1 سال
.toys
698,000 تومان
1 سال
698,000 تومان
1 سال
698,000 تومان
1 سال
.clinic
698,000 تومان
1 سال
698,000 تومان
1 سال
698,000 تومان
1 سال
.store
832,000 تومان
1 سال
832,000 تومان
1 سال
832,000 تومان
1 سال
.bio
832,000 تومان
1 سال
832,000 تومان
1 سال
832,000 تومان
1 سال
.host
1,310,000 تومان
1 سال
1,310,000 تومان
1 سال
1,310,000 تومان
1 سال
.ceo
1,460,000 تومان
1 سال
1,460,000 تومان
1 سال
1,460,000 تومان
1 سال
.art
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
.cn
268,000 تومان
1 سال
268,000 تومان
1 سال
268,000 تومان
1 سال
.club
208,000 تومان
1 سال
208,000 تومان
1 سال
208,000 تومان
1 سال
.click
208,000 تومان
1 سال
208,000 تومان
1 سال
208,000 تومان
1 سال
.tel
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
.id.ir
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
.net.ir
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
.org.ir
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
.co.ir
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
.sch.ir
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
.ac.ir
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
.gov.ir
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
7,000 تومان
1 سال
.بازار
268,000 تومان
1 سال
268,000 تومان
1 سال
268,000 تومان
1 سال

لطفا از دسته های بالا انتخاب کنید


 افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

هم زمان با انتقال دامنه خود، به صورت رایگان دامنه منتقل شده یکسال تمدید نیز خواهد شد.(این مورد شامل سفارش های تغییر مالک دامنه ir نمی شود) *


* برخی پسوندها و دامنه هایی که به تازگی ثبت و یا تمدید شده اند غیرقابل انتقال هستند