مرکز آموزش

  مشاهده مقالات برچسب زده شده 'حیات'

چرخه حیات دامنه ملی (ir)
دامنه های ملی پس از ثبت باید در بازه های زمانی مشخص تمدید شوند تا مالکیت شما سلب نشود. اما سلب...