مرکز آموزش

  Viewing articles tagged 'smtp'

مقایسه PHP Mail و SMTP
زمانی که از PHP برای ارسال ایمیل استفاده می کنید لزوما ایمیل شما به دست گیرنده نخواهد رسید. هنگام...
نحوه ی ارسال ایمیل از طریق SMTP در WordPress
بخش اعظمی از ارتباطات وب سایت ها از طریق ایمیل صورت می گیرد. افزونه های متعددی برای برقراری...